fredag 25 februari 2011

Felslut inom "mjuka" vetenskaper som inte görs inom fysiken

Jag som fysiker stör mig ibland på statsvetenskap och andra sk "mjuka" vetenskaper när de begår felslut som oftast är identifierade och inte begås inom fysiken. Det jag tänkte skriva om nu är något som inom fysik kallas bakgrundsoberoende. Detta är en egenskap som Einsteins allmänna relativitetsteori (härmed förkortad GR) besitter men som tex kvantfysiken saknar. Eftersom det inte är jättelätt att se skillnad på bakgrundsoberoende och bakgrundsberoende så skriver jag härmed helt enkelt oberoende och beroende istället.

Inom fysik
GR är oberoende då den inte förutsätter att man definierar rumtiden i vilken materian interagerar. Om man har en platt rumtid och placerar massa i denna kommer rummet krökas, krökningen bestämmer hur massan rör sig, när massan rör sig så ändras krökningen, osv. Detta är precis vad oberoende innebär; man definierar inte rummet på förhand och låter partiklarna interagera i detta fixa rum, utan rummet själv (kan) ändras av själva processerna som sker. 

Beroende å andra sidan innebär att man definierar rummet för hand, må det vara platt Minkowski-rumtid eller kraftigt krökt runt ett svart hål, det viktiga är att rummet inte är dynamiskt utan fixt. 

I fysiken så är det accepterat att en allmängiltig teori måste vara oberoende. Kvantfysiken idag är inte det, men en framtida kvantgravitationsteori måste vara det. Man kan säga att reglerna för en allmän teori måste sättas av teorin själv och inte av fysikern. I just detta fall är reglerna hur rummet kröks och partiklarna rör sig.

Inom "mjuka" vetenskaper
(Nästan) alla etatister gör felet att i deras teori om hur samhället fungerar är reglerna beroende. De väljer lagar och försöker se hur aktörer agerar. Detta må vara en god approximation under korta tidsintervall eller med få aktörer, men det är helt fel i en teori om samhället i stort. De som bestämmer lagarna är inte utanför samhället, de måste också vara med i modellen. För att återgå till fysikliknelsen, så måste även dynamiken av "reglerna" tas med.

Minkar, vilka jag anser mig stå väldigt väldigt nära politiskt, gör felet att se på staten som en entitet som bara definierar spelreglerna, men bortser helt och hållet från statens dynamik. När AnKor likt mig själv påpekar att även en nattväktarstat kommer växa, så börjar de prata om konstitution mm. Men en konstitution är bara en bit papper. Vill politiker skita i vad som står på den, vilket hänt i USA, så gör dom det. Svårare än så är det inte. Tankarna går osökt till serien, från Anarchy in Your Head, nedan.


Även om Minkarna gör ett felslut så gör det flesta etatister ett så kraftigt felslut att det är rent ut sagt skrattretande att göra samma sak i naturvetenskapliga sammanhang. Det är etatister som inte bara ser staten som en entitet utanför samhället som bestämmer reglerna utan även ingriper då och då när undersåtarna har klantat till det. Detta är som att i fysken eller biologin prata om en allsmäktig gud! Dvs helt absurt.

Jag är medveten att det existerar public choice-teorier som ser staten som en marknad och analyserar denna som sådan. Men det är inte dessa jag bemöter, utan de som ser staten som en slags deus ex machina. Stefan Molyneux har skrivit en bra artikel om en väldigt enkel modell där staten är del av modellen. Han kommer fram till att antingen är staten onödig eller ondskefull. En mer rigorös modell kommer fram till att staten enbart är ondskefull.

Inom anarkism är lagarnas dynamik inräknade. Det är därför de flesta anarkister pratar om att det "förmodligen" kommer vara liberala lagar i större delen av ett anarkistiskt samhälle. Även om Minkar försöker få folk att förstå att marknaden inte är helt förutsägbar (isf skulle vi ju kunna ha planekonomi) så inser de själva inte att även lagsystem inte är helt förutsägbara. Ny teknik och nya idéer inom brottsbekämpning och rättsväsende  konkurrensutsätts i anarki och kommer snabbt implementeras då det ger konkurrensfördelar. Detta sker inte inom ett statligt monopol. Inom anarkismen må vi ha problemet att lagarna kanske inte kommer bli 100% liberala, men vi slipper åtminstone en allsmäktig stat som kan anta vilken skepnad som helst.

EDIT: Läs gärna Carl Jakobssons blogginlägg Nattväktarstaten som inte kränker någons rättigheter.

2 kommentarer:

  1. "Detta är precis vad oberoende innebär..."

    Jag hade lite problem med att förstå hur GR skulle vara oberoende rummet. I min värld används "oberoende" allt som oftast för något som är fixt, så att en "oberoende" modell av rum, massa och krökning skulle innebära (rent intuitivt för mig) att något av de är oberoende av de andra, d.v.s. påverkas inte. Men nu är det klart hur en teoretisk modell som är bakgrundsoberoende är annorlunda än vad jag tänker på.

    SvaraRadera
  2. GR är oberoende rummet i den mening att den är oberoende vad fysikern i fråga tror, tycker och tänker. Massan definierar rummet och rummet definierar hur massorna rör sig och rummet ändras återigen. I klassisk mekanik mm så antar man att rummet är på ett visst sätt och det kommer inte ändras när massor rör på sig. Det är så att säga beroende på fysikern i fråga vad han antar att rummet ska vara.

    SvaraRadera