torsdag 3 maj 2012

Frihet krävs för att komma fram till hur samhället borde se ut


Det har varit alldeles för lite aktivitet här på sistone. Tyvärr kommer det nog fortsätta vara det ett tag framöver. Det är ganska motvilligt jag läser böcker om ekonomi och filosofi. Egentligen är jag ganska ointresserad. Jag läser mest på om penningpolitik, lagstiftning, incitamentstrukturer osv för att kunna ha förslag och argument vid debatter. Egentligen är nästan alla mina åsikter formulerade som negationer. Jag är ateist och anarkist, dvs jag tror inte att man behöver blanda in gudar för att förklara hur naturen fungerar, och att man inte behöver blanda in stater för att få mänskligt samarbete att fungera. Helt tvärtom, genom att göra detta så kommer man längre från de rätta svaren.

Men vad är då mina svar på hur, tex, universum och livet blev till, och hur samhället bäst ska ordnas? På båda frågorna förkastar jag svaren gud och staten. Mitt svar är helt enkelt: jag vet inte. Och det svaret borde folk använda oftare. Men trots att jag inte vet svaret på svåra frågor så har jag ändå en lista på viktiga punkter för att kunna komma fram till de rätta svaren;
  • Åsiktsfrihet: Alla ska ha rätt att hålla en avvikande åsikt oavsett hur urbota dum den kan verka. Ingen ska mobbas eller tvingas till att hålla med den rådande åsikten i en grupp.
  • Ifrågasättande: Allt ska ifrågasättas.  Inga idéer ska vara heliga och hållas ovan kritik.  Genom att ständigt ifrågasätta och komma med nya idéer, så har vi en slags evolution. Gamla dåliga idéer sållas bort och nya varianter av bra idéer hittas på och ifrågasätts. De idéer som faktiskt är bra är de som överlever den ständiga kritiken.
  • Öppna kommunikationer: Väldigt ofta är idé först riktigt bra när den kombineras med en annan idé. Detta kan bara ske om två personer hållandes dessa idéer kan kommunicera med varandra. Dvs idéer och kunskap måste kunna "färdas" fritt. Tex genom internet, att personerna ifråga faktiskt reser till varandra eller genom handel, dvs fysiska instanser av idéerna byts med varandra.
  • Handlingsfrihet: En idé kan vara hur bra som helst, men tillåts inte folk handla efter dessa idéer så är de inte så mycket värda. Man måste tillåtas experimentera. Tex genom utbrytning. Spana gärna in OFUSS och gilla oss på facebook.
  • Ingen jävla indoktrinering: Barn ska inte lära sig "svaren" på frågor utan hur man på ett bra sätt tar sig fram till ett svar. Barn borde lära sig kritiskt tänkande och att tvivla på sina och andras åsikter. Dessutom är ödmjukhet en oerhört viktig sak. Att erkänna att man har fel och anamma rätt svar är det absolut viktigaste. En person som aldrig bytt åsikt har förmodligen fel. Den som bytt ofta och konvergerat in på ett idébygge kan fortfarande ha fel, men det är förmodligen en mer genomtänkt och koherent åsikt.
Detta medför att jag är för individuell frihet så långt som bara möjligt och det kan nästan sammanfattas med ickeaggressionsprincipen. Och utöver dessa punkter är jag också för privat ägande då det, i mina ögon, ökar experimenterandet, lokaliserar det och inför en till utsållningsmekanism av dåliga idéer. Det ökar experimenterandet genom att en individ kan experimentera hur mycket hon vill med sina egna ägodelar utan att behöva fråga andra om lov, vilket skulle krävas i ett kollektivt samhälle. Och det lokaliserar effekterna av experiment eftersom experiment inte behöver göras på stor skala; dvs tvärtemot så som sker idag när nya lagar stiftas i sverige, de testas inte lokalt och sedan gradvis anammas i samhället allteftersom andra ser att de är bra, nej i sverige idag så "testas" de rakt av i hela samhället samtidigt. Detta gör att negativa effekter av en dålig lag blåses upp nåt offantligt. Dessutom ger privat ägande att andra får incitament att apa efter bra idéer då de kan tjäna pengar på det.

Jaja, nästa inlägg kommer nog dröja lite som sagt. Jag har för mycket coola saker om fysik att hålla på med, så politik får vänta lite grann. Dock kommer det en Ankdammen-avsnitt om detta ämne om inte alltför länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar