måndag 10 april 2017

Observation från en annan del av världen

På resande fot verkar det snarast vara en lag att människor, så fort de träffar en annan resande, frågar "Where you from?".

Hittills har svaren från mig varit:

The World
The Big Bang
I don't want to answer that as I feel it limits me.

Och de går helt bananas när man inte svarar så som de förväntar sig! Kortslutning, error error, does not compute.

Vid ett tillfälle försökte en i nära en halvtimme att få mig att svara så som hon ville att jag skulle svara. Det vill säga landet. Men länder kan inte existera utan stater, och länder är dessutom en del av kontrollmatrixen som drar gränser i människors huvuden. Jag vill inte definiera mig som att komma från ett land, speciellt inte så tidigt. Det hjälper även mig att komma ifrån att bete mig så som jag tror en person från det geografiska område jag växt upp i beter sig. Det hjälper att inte styras av andras förväntningar.

Efter ett tag anslöt sig en till person för att ta reda på var jag kom ifrån. Då jag blev sympatisk fick dem till slut longitud och latitud. Sedan kunde de på sina villkor med hjälp utav googla få sitt svar.

Det är intressant att människor också definierar andra från var de är. "My friend has a new boyfriend, he's from ....". Det är väldigt viktigt.

Det är inte bara i vårt intresse att bryta matrisen i det här avseendet filosofiskt, det blir även en betydligt mer intressant interaktion och människor visar respekt. Hos vissa blir man opopulär. Ett svar som tar konversationen vidare till andra ämnen vore det bästa, för de tillfällen man inte känner för att duellera filosofiskt.

På ett uteställe:

- Where you from?

- The Big Bang

- Hu?

- You know, the big bang. Creation of the universe.

- But really, where you from?

- I just told you.

- I think you are from Germany.

- I am not from a border on a map.

Sedan pratade vi om annat. Hon kom tillbaka till ämnet flera gånger men jag svarade aldrig. Det var ett intressant möte.

Ett annat sällskap:

- Hi. You look like you want to talk to me

- Haha, I'm just waiting for a friend. Where you from?

- I don't want to answer that as I feel it limits me.

Vännen kommer

- Hi, where you from?

- I just told your friend here I don't want to answer that as I feel it limits me.

- I respect that. Where you from?

..... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar