söndag 23 februari 2014

Smygetatism i filmmediet: HBO:s OZ

Har oftast minst en serie jag följer. Då och då kommer ett par repliker det frihetligt lagda sinnet hajjar till på. Som när Andrea i The Walking Dead förtvivlat skriker till när hon får reda på att "there is no government left".
På grund av ovanstående encounters of the mind sjösätts härmed en ny bloggserie: smygetatism i filmmediet, som jag tänkt kalla den. För alla de gånger etatism detekteras, som de flesta andra skulle ha låtit passera utan eftertanke, då det är en självklarhet. De etatistiska paradigmen och underliggande tankebanorna sitter djupt.
Följande dialog är från HBO:s 90- och tidigt 20-talsserie OZ, S04E06. Keller, en av fångarna, går till den katolska prästen för att bikta sig, i förväntan att få botgörelse.
"Keller: Bless me, Father, for l have sinned. ln the past year or so, l've committed numerous homosexual acts.
Mukada: Do you want me to elaborate?
Keller: No Before coming to Oz, l had sex with several men... and then I whacked them.
Mukada: What?
Keller: After sex, l murdered them.
Mukada:Why?
Keller: l didn't want them to tell anyone, to speak my name.
Mukada: You have to go to the authorities and confess.
Keller: What? You can't absolve me?
Mukada: l can absolve you, but the only way to show God that you're truly sorry is to go to the police.
Keller: Look... I'm truly sorry, okay? So just fucking absolve me.
Mukada: No.
Keller: Give me my fucking penance.
Mukada: No.
Keller: God damn you. God damn you to fucking hell, you goddamn hack in black."
Varför är just detta den enda vägen till absolvement? För att staten representerar gud på jorden? Finns det bara en (the) auktoritet i hela (del)staten? Finns hur många som helst andra sätt att visa sin ånger på, utsätta sig för straff och kompensera offrens anhöriga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar