måndag 7 november 2016

Citat om Tvångs"vård"

"Tvångsvård är inte bara en grundläggande kränkning av medicinsk etik utan leder även till att psykiatrikern, istället för att tjäna patienten, tjänar andra – familjen, staten – att handla mot och helt tyrannisera över personen som det är meningen att han ska hjälpa. Tvångsvård och tvångsmässig ”terapi” är vidare mycket mer sannolik att förvärra och vidmakthålla patientens sagda mentala sjukdom än att bota den. Alltför ofta är inskrivning ett instrument för att spärra in och därigenom göra sig av med icke samarbetsvilliga släktingar snarare än genuin hjälp till patienten.

Idéen att ”hjälpa” någon genom att fängsla in dem och göra fruktansvärda saker mot den är ett religiöst koncept, precis som idéen att ”rädda” häxor genom tortyr och bränna dem en gång var. När det kommer till ”fara för sig själv” tror jag att en persons kropp och själ är hans egen, inte statens. Vidare har varje individ rätten att göra med sin kropp vad han vill."
- Thomas Szasz

På Island har de för övrigt inte bältesläggning, som missbrukas enormt inom svensk "vård", utan använder sig av andra metoder

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar