tisdag 1 november 2016

Quotes #2

"Om vänstermedia gillar mångfald, varför består de till 95% av individer med vänsteråsikter? Varför inte anställa några från höger?"
- Stefan Molyneux
"The state is not reasonable because it can't be reasoned with. It first and foremost resorts to violence, and always in the last hand."
- §tringen§ 
"Jag har fått mail från Stefan Molyneux!"""I've gotten mail from Stefan Molyneux!"
- §tringen§, i full entusiastisk mani
"Staten är så dum. Den tvingar, den övertygar inte. Den har inte förmågan att övertyga som alla de andra. Då kanske den inte ska finnas? Om en försäljare kom fram till dig och inte övertygade dig om att köpa det han sålda, skulle du ha köpt det då? Nej? För att du inte såg behovet av den." 
-§tringen§ 
"It doesn't require much thinking about the one big O-shaped object and the many smaller O-with-tails-shaped-objects to conclude that life is based on competition"
- §tringen§  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar