onsdag 15 mars 2017

Det fria samhället väntas 2050 - New Hampshire privatiseras

USA:s president Donald Trump meddelade natten till idag svensk tid att samtliga delar av den federala statens verksamhet i delstaten New Hampshire gradvis kommer att avvecklas fram till 2025. Även delstaten kommer avveckla sin verksamhet. Det geografiska område vi idag kallar New Hampshire blir därmed först ut med fria samhällen i modern historia.  

Det historiska uttalandet från Donald Trump kommer som en följd av delstatens parlaments beslut att, efter folkomröstning där en överväldigande majoritet röstade för, New Hampshire ska träda ur unionen. Omröstningen är en följd av folkets krav på att staten ska följa den så kallade icke-aggresionsprincipen, som säger att våld eller hotet därav endast är legitimit i sjävförsvar. 

I takt med Internets framväxt har den breda massan upplysts om att statens blotta existens, ett monopol på våld, bryter mot den. Utträdet möjliggör att delstaten med understående kommuner (eng. ”counties”) kan avvecklas till 2050. En av de sista verksamheter att avvecklas är statens kärna, rättsväsendet med domstolar och polis, vilka väntas ersättas av marknadsbaserade lösningar såsom såsom vakt- och försäkringsbolag. Då staten på grund av detta kommer sakna exekutiv funktion omöjliggörs uttag av skatt – samtlig statlig verksamhet upphör därför att existera. Offentligt anställda kommer få söka sig till marknaden för nya arbeten eller ombilda nuvarande verksamhet i privat form.

Den mark som staten äger kommer tillfalla privata händer enligt en modell delvis baserad på auktioner, delvis baserad på vem som brukar marken för tillfället. Markägaren kommer vara fri att bestämma vilken sorts lag som ska gälla. Vissa områden väntas bli kommunistiska, andra kapitalistiska, vissa multikulturella och andra monokulturella.

Frihetsrörelsen (eng. ”liberty movement”) har spelat en nyckelroll i utvecklingen. Jag träffar Stefan Molyneux, en framstående person inom frihetsrörelsen och expert inom moralfilosofi, för att ta reda på mer.

-      Vad är det som händer?

-      Det statliga systemet har ett fundamentalt fel i sig, och det är att våld är den bästa lösningen på komplexa sociala problem. Precis som det var logiskt, och tog bort komplexa förklaringsmodeller som ständigt behövde justeras, att sätta solen i centrum för solsystemet istället för jorden, görs allt enklare och logiskt genom att sätta icke-aggressionsprincipen i centrum för samhället. Som solen måste den vara i centrum för allt vi gör. Och på tal om solen ser vi nu hur den går ned över staten och upp över polycentrisk lagordning.

-      Vad är polycentrisk lagordning?

-      Kort och gott, flera konkurrerande rättsväsenden, frivilligt finansierade, på samma geografiska område. Ett samhälle utan organiserat våld, utan det överhängade hotet om statligt tvång. Sannerligen ett fritt samhälle.

-      Utan skatt, hur ska samhället fungera?

-      Skatt är oprovocerad aggression och måste bort. Samhälle och stat är två skilda saker. Samhället fungerar utmärkt utan skatt, den senare gör inte det.

-      Samhälle och stat är inte samma sak?

-      Samhället utgörs av alla frivilliga interaktioner. Staten är det legala organiserade tvånget. Staten behöver samhället för att existera, samhället behöver inte staten.

-      Existera, vad menas med det?

-      Det är uppenbart; staten kan inte beskatta sig själv.

-      Hur är skatt oprovocerad aggression?

-      Låt mig utveckla. Anta att min dotter är sjuk och jag inte har pengar för vård men jag vet att min granne har det. Jag frågar honom om hjälp, men han vill inte hjälpa mig. Är det rätt av mig att hota eller bruka våld mot honom för att få honom att betala ändå? Eftersom han inte hotat mig är det svaret enligt icke-aggresionsprincipen nej. Blir det mera rätt om jag istället skickar representanter som tvingar honom att betala, till exempel den lokala motorcykelklubben? Givetvis inte. Blir det mer rätt om jag röstar fram ett hundratal kongressledamöter som representerar mig, och de beslagtar en del av grannens inkomst för att hjälpa min dotter, med hot om våld och fängelse om han vägrar? Givetvis inte. Slutsatsen är att all ofrivillig skatt är stöld och måste förkastas eftersom det strider mot icke-aggressions-principen

-      Hur ska de fattiga tas om hand?

-      Välgörenhet tillsammans med den allmänt hastigt förbättrade ekonomi till följd av att den fria marknadens oerhörda krafter tillåts råda kommer ta hand om de fattiga mångfaltigt gånger bättre än statens system. Välgörenhetsorganisationer har ett rykte att upprätthålla och tävlar med varandra om vem som bäst kan hjälpa, men inte överhjälpa, de fattiga. Detta i stark kontrast till statens stela monopol med kalla byråkrater som får betalt oavsett resultat. Eftersom majoriteten i dag demokratiskt har röstat på att staten ska ta hand om de fattiga, kommer det finnas gott om människor och välvilja som hjälper de fattiga.

-      Många har väckt orosmoment kring vägarna. Hur blir det med dem?

-      Skattefinansierade vägar står i strid med  ickeaggressionsprincipen. Den som vill åka bil på en väg kan betala vägens ägare för nöjet. Den som istället tar tåget ska naturligtvis slippa betala för bilåkarens förmåner. Detta har fungerat förr och det fungerar utmärkt idag på många ställen. Och nej (även om det är irrelevant för principfrågan) det skulle inte bli dyrare för alla eller ”drabba ekonomin”.

-      Har du någon aning om hur många miljarder som krävs för att bygga och underhålla dem?

-      Har du någon aning om vilken korkad fråga det är?

-      Hur menar du då?

-      Precis det jag säger

Temperaturen i rummet sjunker till noll. En av ljudteknikerna utbrister ”Men bara staten kan finansiera stora vägprojekt”

-      Det är inte ett argument, svarar Molyneux.

Efter att Molyneux börjat resa sig från intervjustolen ber jag om ursäkt och ber honom förklara.

-      De miljarderna är något som staten tvingat till sig från samhället, i statens frånvaro återgår de resuserna givetvis till samhället som kan investera dem där det har lust. Staten har inga egna pengar, allt den har har den stulit från samhället.

Flaggan som blivit en symbol
för icke-aggresionsprincipen
på internet och i demonstrationståg.
En annan nyckelroll inom utvecklingen har Free State Project haft. En organisation för att få så många frihetsinnade som möjligt att flytta till New Hampshire. Jag träffar Ian Freeman, tidig deltagare i projektet, som 2007 flyttade till New Hampshire från Florida och som driver den frihetliga radiokanalen Free Talk Live i hans mörka radiolokal belägen i den lilla staden Free Keene.

- Ian, hur känns det?

- Om 10 till 20 år vet jag att New Hampshire kommer stå som ett rikt, framgångsrikt område med många autonoma samhället – ett exempel på frihet – för resten av världen att emulera. Framtiden för Free State Project i New Hampshire ser ljus ut. Först New Hampshire, sen världen!

- Det är väl ändå att ta i?

- Inte alls. Som anarkokapitalist ser jag stora möjligheter.

- Vad tror en anarkokapitalist på?

- Anarko syftar till begreppet anarki. Det betyder inte "utan ordning", utan "utan ledare". Ett anarkistiskt samhälle ska inte ha några ledare med makt att påtvinga andra sina övertygelser med våld. Det betyder inte att det inte ska ha någon ordning, eller ledare i den meningen att folk frivilligt väljer att organisera sig och utsé ledare i frivilliga gemenskaper. Grunden för ett anarkokapitalistiskt samhälle är frivillighet mellan individer och den moraliska övertygelsen att det är fel att initiera våld mot andra människor oavsett syfte.

Kapitalism beskriver anarkokapitalismens motsats till andra anarkistiska idéer som ofta är av socialistisk härkomst och därmed är emot enskilt ägande. Personlig egendom är en grundsten i anarkokapitalismen. Det du skapar äger du. Fri handel. Dvs. rätten att byta egendom med varann på frivillig väg, är en följd av rätten till personlig egendom. Du har rätt att handla varor och tjänster med vem du vill. Du har inte rätt att förhindra någon annan med våld från att handla med varor och tjänster

Hur blev du medlem i Free State Project?

- Jag växte upp i Serrasota Florida. Skolan var katastrofal och när jag kom i kontakt med frihetliga ideér insåg jag att all statlig verksamhet lider av samma ekonomiska och moraliska problem.

- Du syftar på icke-aggresionsprincipen?

- Korrekt.

- Vad är det för ekonomiska problem statlig verksamhet lider av?

- Kalkylproblemet. I brist på prissignalen som finns i mötet köpare-säljare måste statlig verksamhet använda sig av modeller för att bestämma var resurserna ska läggas. Dessa modeller kommer inte i närheten av att lika effektiv peka på var resuserna ska läggas som priser, och de är långsamma att svara på förändring.  


Parlamentet väntas köpas av The Palace Group, en kasinokoncern

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fake news!

Med text lånad från mises.se och denandraresan.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar