fredag 31 augusti 2012

Gunnar Andrén - Imperiet slår igen

OBS!, Disclamer för allt som följer nedan.


Tidigare publicerade vi på bloggen ett inlägg om den eminente riksdagsledamoten Gunnar Andréns försök att föra matematiska resonemang i plenisalen - till läsarnas stora förnöjelse och bedrövelse.

Såhär ett knappt år senare har Gunnar valt att kommentera inlägget i en kommentar på vår blogg. Den lyder:

Hej
Tiden går och hr Petzäll har fått andra problem än procenträkning, beklagligt nog - ingen vill ju att han inte skall kunna fortsätta räkna procent.
Likväl: De nedsättande kommentarerna om mig - grattis! - visar bara att det är svårt för samtliga som anser sig kunna räkna procent att kunna skilja mellan flöden och statistiska tillstånd. Hur mycket ni än - allihop - häcklar mig, går det inte att komma ifrån, eftersom invandringen är ett flöde, att antalet invandrare ökar även om man minskar flödet med det föreslagna 90 procent.
Prova med en spann. Sätt på för fullt - och minska sedan flödet med 90 procent. Fortsätter det att rinna in i spannen eller försvinner ökningen helt?
När alla ni som kan räkna procent har klarat ut den frågan: Tänk en gång till.
Och skänk också hr Petzäll, Eder räkneidol, en tanke, en gång var han er hjälte, han behöver nu ert stöd mer än någonsin.

Hälsningar

Gunnar Andrén
29 aug 2012
 
Gunnar som lever och verkar inom den politiska världen, där verklighetens lagar inte applicerar, forsätter att insistera på att hans procenträkning är i sin ordning. Allt relevant kring denna sak har dock redan bemötts i det tidigare inlägget och han tillför inget nytt här. Men egentligen är det inte hans aritmetik vi stör oss på, för då hade vi ju varit lite väl petiga i vårt urval. Det är inte heller till missbruksexperten William Petzälls försvar vi uppmärksammar Gunnars fadäser, nej nej...

Snarare är det för Gunnars många "meriter" vi uppmärksammar honom - för att han med all önskvärd tydlighet visar vad de svenska undersåtarna kan förvänta sig av en väl etablerad statsman. Till Gunnars CV hör ju bland annat:
Riksdagsman(fp) sedan 2002, Ledamot i skatteutskottet sedan 2002 och suppleant i finansutskottet sedan 2006; under åren 2002-2006 var han suppleant i bostadsutskottet. Tidigare journalist på Kvällsposten (1969-70), Sydsvenskan (1970-76), Svenska Dagbladet (1977-88), chefredaktör Pressens Tidning (1988-89), NU (1989-2001) och Sundsvalls Tidning (2001-2002).  

Gunnar - politiker, he-man och superstar!


Han innehar alltså förutom sin långa erfarenhet, också flera tunga "förtroendeposter" där han bollar fram och tillbaks med förslag på hur man lämpligen går tillväga med att stjäla och omfördela andra människors resurser. Inte hur man avvecklar stölden, eller beroendet av mut och välfärdsstaten, då han som god journalist håller dessa styggelser som samhällets (och statens) allra högsta ändamål - inte helt olikt flera kända mustachprydda politiker före honom.

Gunnar besitter också fler uppseendeväckande egenskaper som varje god riksdagsman bör förevisa. Han är ju t.ex. rättspositivst och apologet för statliga monopol. I ett av sina senaste blogginlägg visar Gunnar just hur liberal en riksdagsman från "folkpartiet liberalerna" kan vara, när han som en kommentar till TV-licensavgiften skriver:

Tänk om varje person i detta land som ogillar något TV-program och anser att SVT "inte följer demokratiska värderingar" skulle anse sig befriad från att behöva betala TV-licens, hur många licenser skulle Sveriges Radio i Kiruna AB varje år då kunna driva in?

Ja Gunnar, tänk om folk själva fick välja vad de lade sina pengar på. Då skulle vi ha något som inom ekonomi brukar kallas en "frimarknad", men det skulle så klart inte ligga i folkets bästa intresse, detta intresse har istället Gunnar ädelt och självuppoffrande sett till att förvalta i sin roll som riksdagsman och skattesufflör.

Tack Gunnar för dina tjänster! Vad vore väl världen utan rättskaffens män som dig själv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar