söndag 21 februari 2016

Hur hälsan hos Befolkningen kan förbättras genom att stat slutar agera

Det finns de statskramare som talar om "Friskvård och hälsa". Det handlar om att leka social ingenjör för att förbättra hälsan hos Befolkningen. Inom denna sfär är det nästan alltid genom staten insatser ska göras - informera om risken för lungcancer från cigaretter i skolan, subventionera sexualupplysningskliniker och deras tester för STI, ungdomsmottagningar som ska ge råd och upplysa om preventivmedel, mödravårdscentral etc. De slänger sig även med ett par begrepp, vilka presenteras nedan.

Här kommer: Hur hälsan hos befolkningen kan förbättras genom att stat slutar agera

Primärprevention

"De insatser som kan göras innan sjukdom eller skada uppstår."

Avkriminalisera handel med kanyler och droger

Smittspridningen bland injektionsmissbrukare minskar.

Sluta kräva skatt på motionsanläggningar och nöjesaktiviteter

Låginkomsttagare har större möjlighet till att ha kul och stressa av.

Ta bort lagar och regleringar som utgör barriärer för nystartsföretag

Den som har sin egen verksamhet har stort inflytande över sin arbetssituation. Regleringar lobbas alltför ofta fram av storbolag för att hålla ute slimmade småutmanare, då dem tjänar konsumenten bättre, borta från marknaden. Detta skulle minska maktlösheten och ge en större KASAM*-känsla än att jobba inom byråkratiska storbolag.

Eliminera skoltvång och skatten som finansierar skolväsendet

En STOR primärprevention vore elimineringen av skoltvång och skatten som finansierar den. Mycket av föräldrars tid går till att bussa runt barnen, samt att jobba ihop det som staten kräver av dem för att ”ta hand om” deras barn åt dem. Mindre skatt = mer tid för barnen.

Den exakta siffran kommer inte till mig nu, men skolan utgör minst ett par tiotals % av en kommuns budget, och därmed en stor andel av den skatt som bosatta människor där behöver producera. De kan de starta lokala kooperativ, anlita ”dagmammor”, eller helt enkelt starta en byggnad dit flera barn går varje dag och har lektioner, det som idag kallas skola. Dessa verksamheter är ekonomiskt sett effektivare än statens motsvarighet, och kostar därmed mindre. Mellanskillnaden mot skatten och kostnaden för denna verksamhet är den extra tid föräldrarna får ut.

Hemskolning skulle även användas. Lärare skulle hyras in vid behov eller anlitas permanent. Den så kallade skolan är ett 150 år gammalt påfund där varje decennium fört med sig nya experiment med barnens sinnen, som ger upphov till stor stress och psykisk sjukdom. Antimobbningsprogram kan aldrig förhindra all mobbing, det kommer alltid finnas ett behov för människor att etablera en social hierarki, att använda mobbningstekniker är ett sätt att göra det på, alltså kommer det göras. Så länge incitamentet finns där, uppstår beteendet. Incitamentet behöver alltså förändras, att sitta i en cirkel och prata om uppåtpuffar kommer inte fungera. Hur ändras incitamentet? Genom att verksamheten har rätt och relativt lätt kan utesluta de störande elementen.

I statsverksamhet ska barnet, i stället för att lära sig från kärleksfulla föräldrar och lärare de personligen handplockat (som när som helst utan vidare kan bli meddelade att deras tjänst inte längre är önskad), läras, nej uppfostras, av anonyma byråkrater med en i princip garanterad monetär ersättning. Byråkrater som först teoretiskt, efter många om och men, kanske blir avskedad pga en dålig tjänst.
”Som förälder är man oersättlig och det man ger sina barn har de med sig genom livet – trygghet, vanor, självförtroende etc."
- Folkhälsokunskap, av Gunilla Bjärås och Lena Kanström

Se! De säger det i sin egen kurslitteratur!

Barnen kommer också, såsom sig bör och såsom varit i alla tider tills nyligen, få sina föräldrar och andra vuxna som främsta förebilder, inte ungdomar i deras egen ålder.
”Senare under barndomen och tonåren blir sekundära grupper (kompisgäng, fotbollsföreningen etc.) allt viktigare och kamraternas vanor överförs till individen.”
- Studiematerial

Ja, tyvärr är det så idag.


Sekundärprevention

"De insatser som görs för att upptäcka en sjukdom, men även den behandling som man kan sätta in för att förhindra att sjukdomen blir värre."
Vem som helst tillåts att utföra blodprov, sluta kräva skatt. Då skulle verksamhetens pris inte behöva vara större än vad produktionen kräver. Fler skulle testa sig och mer regelbundet därpå.

Tertiär prevention

"Åtgärder som förhindrar att ett sjukdomstillstånd eller en funktionsnedsättning försämras."

Avskaffa patent och sluta kräva skatt på mediciner

Antibiotika skulle exempelvis då se en ökad användning mot STI.

Lägg ner hälso- och sjukvårdslagen

HSL är grunden i svenska statens sjukvårds utformning. Den reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Ett exempel på tertiär prevention är bromsmedicin mot AIDS. Det är dock en centralplanerad verksamhet som, om den lades ned, frigöra resurser så att sjukvården blev effektivare.

Lägg ner skollagen

Skollagen styr skolväsendet, där bland annat grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem ingår. Lagen påbjuder att elevernas utveckling följs, bevaras och att deras själsliga och kroppsliga hälsa förbättras. Det ska även verkas för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården är främst förebyggande. I skolan hålls sexualundervisning där det lärs ut om STI och hur de kan förhindras.

Här räcker det med att bara säga: Varför i helvete är ni så intresserade av mina barn? Creepy! Stay the FUCK far away!

*"känsla av sammanhang". En populär teori om vad som skapar hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar