onsdag 28 mars 2012

Marknadslag: Tre grupper och drogförbud

I mitt förra inlägg skrev jag om att vid konflikter mellan två grupper så kommer inte den mindre gruppen totalt köras över av den större då det oftast (om inte den ena är mycket mäktigare än den andra) är ekonomiskt effektivt för endera av grupperna att betala den andra för att få sin vilja igenom och slippa ett för båda kostsamt krig. Men vad händer när dessa två grupper inte är de enda i samhället?

Återigen så har vi två grupper i konflikt; gruppen KnarkÄrBajs (KÄB) som vill upprätthålla ett drogförbud; och gruppen HögSomEttHus (HSEH) som tycker om att ta sig en holk då och då. För enkelhetens skull introducerar jag enbart en till grupp, gruppen LugnOchRo (LOR). LOR använder själva inte droger och påverkas inte av KÄBs drogförbud, dock så tycker de inte om folk som utpressar andra till att ge dem pengar. Var gränsen går mellan att kompensera någon för att få sin lag igenom och regelrätt rån kan i vissa fall vara suddig. Tex i en konflikt mellan två grannar, som flyttade till området samtidigt, om hurvida det är ok att spela stark* musik långt in på natten vissa fredagkvällar eller inte så skulle iaf inte jag se det som oresonlig utpressning från vardera sidan att kräva betalning för att acceptera den andra sidans krav. Att kräva att grannen klär sig snyggare och kräva kompensation vore något som de flesta skulle se som kriminellt beteende, däremot att betala grannen för att klä sig snyggare är helt ok. Dvs när blir en störning allvarlig nog för att kompensation ska vara ett resonligt alternativ!?

Hur som helst, LOR är relativt toleranta och tycker inte att att KÄB krav är resonliga. Dock är frågan inget de bryr sig om särskilt mycket. Låt oss säga att storleken på grupperna och hur mycket individerna inom dessa värderar frågan är följande:
 • KÄB:   part_K = 8%  , 10 000 kr/person
 • HSEH:  part_H = 4%  , 25 000 kr/person
 • LOR:   part_L = 90% ,  1 000 kr/person
Vidare låt oss definiera den individuella kostnaden för eventuellt krig som proportionelig mot ratiot mellan storleken på grupperna som slåss. Tex kostnaden för
 • KÄB:   war_KvH = C*part_H/part_K
 • HSET:  war_HvK = C*part_K/part_H
där C är en godtycklig konstant, jag använde mig av C = 20 000. Detta ger i siffror
 • KÄB:   war_KvH = 10 000 kr/person
 • HSEH:  war_HvK = 40 000 kr/person
Konflikten kan lösas genom att HSEH betalar 21 250 kr/person till KÄB vilket ger dom 10 625 kr/person. Men eftersom LOR ser KÄBs krav som utpressning så lägger dom sig i och säger åt HSEH att inte betala. Med LOR på sin sida ser nu de individuella krigskostnaderna ut som följer:
 • KÄB:   war_KvHL = 230 000 kr/person
 • HSEH:  war_HLvK =   1 739 kr/person
 • LOR:   war_LHvK =   1 739 kr/person
Men detta är om HSEHs och LORs delaktighet i eventuella strider inte vägs i förhållande till hur mycket de värderar frågan. Låt oss säga att att HSEH bidrar med lika mycket som de var tvungna att betala KÄB innan LOR ingrep. Detta ger:
 • KÄB:   war_KvHL = 230 000 kr/person
 • HSEH:  war_HLvK =  21 250 kr/person
 • LOR:   war_LHvK =     852 kr/person
Vi ser alltså att LORs inblandning gjorde att HSEHs och LORs krigskostnader båda ligger under vad de är villiga att lägga ut på att få som de vill. Men KÄBs kostnader är 23 ggr högre. Alternativet att betala LOR för att få kräva pengar av HSEH är ekonomisk idioti då det inte lönar sig. Alltså är enda sättet de kan få igenom sina krav på att betala HSEH att sluta knarka. Priset på detta är 12 500 kr/person i KÄB som ger 25 000 kr/person i HSEH vilket är hur mycket HSEH värderar att röka på per år. Så KÄB får helt enkelt nöja sig med att inte få igenom sina krav eller punga ut med pengarna till HSEH, inget alternativ kvarstår.

I nästa inlägg om marknadslag ska jag motivera varför jag tror marknadslag kommer leda till mer eller mindre libertarianska lagar, även om det inte finns en enda renodlad libertarian i samhället.

* Som musiker så måste jag poängtera att hög och stark inte är samma sak. Kvinnor och barn har höga röster, män har låga. Däremot är en jetmotor stark och en viskning svag.
EDIT: Hmm, LOR lider dock av problemet med free riders. Dvs de som vill ha lugn och ro, kan byta organisation (till nån annan än de tre ovan) och därmed kunna ta del av det jobb LOR gör fast utan att betala för det. Så... äsch.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar