tisdag 24 maj 2011

Kapitalisme skaper fred

Indra de Soysa, professor i statsvetenskap vid NTNU som leder forsknings-programmet för globalisering fastslår; kapitalisme skaper fred.

"En lukket økonomi, for eksempel med statlige monopoler, tvinger entreprenørvirksomheten inn i skyggene. Vi får smugling, organisert kriminalitet - eller væpnet opprør."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar