torsdag 19 maj 2011

Privatisera fängelserna


Varför skulle endast staten klara av att låsa in människor? Vad är det som är så svårt med detta? Jadu, det är inget svårt med det och det existerar privata fängelser i Storbritannien och USA idag. Läs mer här. Ett problem som privata fängelser verkar ha, och som alla myndighetsgrenar som läggs ut på entrepenad kan ha, är att företagen som sköter dem endast drar ner på kvaliteten för att öka vinsten och inte effektiviserar. Dvs det enda som händer är att kvaliteten sjunker och mellanskillnaden blir vinst till företagen. Något som jag tror de flesta förknippar med privatiseringar. Detta är dock inte ett problem med marknaden i sig, utan snarare vilka företagens egentliga kunder är. Ett privat fängelses kunder är varken skattebetalare eller fångarna, utan politikerna. Politiker spenderar dock inte sina egna pengar. De bryr sig bara om kvaliteten på fängelserna i den mån den påverkar deras omval. Det är därför inte förvånande att privata fängelser ofta har fler rymningar. Detta verkar dock inte vara ett genomgående tema, i Bruce L. Bensons To Serve and Protect så nämner han att många privata fängelser helt enkelt är effektivare än statliga, dvs billigare i drift samtidigt som de inte har nämnvärt fler rymningar eller våldsamheter.

Som jag skrev i inlägget Privatisera polisen så skulle det krävas att rättssystemet fokuserade på kompensation av offret snarare än straff av brottslingen för att man skulle kunna privatisera polisen, iaf den brottsutredande delen. Detsamma skulle nog också behövas för att privatisera fängelserna. När jag säger privatisera så menar jag att finansiering och drift är helt och hållet skild från staten. Innan frågan om finansiering besvaras så borde man först fråga sig vem som borde egentligen betala för kriminaliteten i samhället. Självklart är det brottslingarna själva som borde betala. Att inte sätta fångar i arbete är ekonomiskt vansinne. Idag straffas offret dubbelt, först vid själva brottet och sedan tvingas denne, genom skatten, betala för förövarens fängelsevistelse.

Göra fångarna produktiva
Vid ett brott skulle nog offret först kompenseras av dennes försäkringsbolag. Sedan skulle försäkringsbolaget kräva in skadeståndet domstolen beslutat om från förövaren. I den mån det inte går att lösa utan konstant övervakning, skulle förövaren dömas till fängelse för att jobba av sin skuld och/eller för att skydda allmänheten om h*n anses vara farlig. Har fängelserna policyn att fången får behålla x% av det h*n producerar och/eller att straffet förkortas i proportion till hur produktiv h*n är så ligger det i alla parters intresse att fången är så produktiv som möjligt. Fängelset tjänar mer, försäkringsbolaget får snabbare igen sina pengar och fången får kortare straff och/eller mer pengar i egen ficka vid frigivning.

Men hur välja fängelse? Precis som båda tvistande parter måste komma överens om dömande tredje part vid en skiljedom (vilket jag kommer skriva om i ett framtida inlägg Privatisera domstolarna [EDIT: Inlägget är skrivet och kan läsas här.]), så tycker jag att man borde tillämpa samma förfarande vid val av fängelse för en brottsling. Både försäkringsbolaget och brottslingen får en lista på fängelser och får stryka några de inte anser vara acceptabla. Brottslingen skulle stryka de som behandlar fångarna dåligt, och försäkringsbolaget skulle stryka de som är osäkra. Detta skulle medföra att de oseriösa fängelserna sållas bort. Med andra ord skulle fångarna behandlas mycket bättre i ett sånt system än idag. De skulle nog behandlas ungefär som anställda snarare än som boskap. Vidare skulle båda parter har incitament att det fängelse som gör fången mest produktiv väljs. Dvs fängelserna skulle konkurrera om fångens arbetskraft. Om tex en fånge har en viss utbildning är det lönsamt för fängelset att låta henne/honom arbeta med det i så stor utsträckning som går. Det skulle alltså enbart vara monotont kroppsarbete för de allra lägst utbildade. Hur man skulle göra med en fånge som är olönsam vet jag faktiskt inte. Men kan man inte, eller vägrar att jobba, så är man i behov av välgörenhet för att överleva. Kanske folk inte vill att våldsamma brottslingar som vägrar att arbeta ska dö, utan de får minsta nödvändiga näring för att överleva och hålls inspärrade så billigt som möjligt, tex med kätting, tills det att försäkringsbolaget släpper deras krav och/eller att maxtiden de döms till har avtjänats. Det beror självklart på hur lagarna och rättsväsendet är utformat. Men precis som överallt annars, vägrar man eller inte kan arbeta, och ingen vill ge en välgörenhet, så går man helt enkelt under. Detsamma gäller naturligtvis på privata fängelser med.

Sammanfattning
Rättsväsendet skall ändras till att verka för kompensation av offret snarare än att straffa förövaren. I den mån det inte går att lösa utan konstant övervakning, skulle förövaren dömas till fängelse för att jobba av sin skuld till offret (eller snarare offrets försäkringsbolag) och/eller för att skydda allmänheten om h*n anses vara farlig. Offret och förövaren (eller antagligen deras respektive försäkringsbolag) bestämmer tillsammans vilka fängelser som är godtagbara. Fängelserna konkurrerar om fångens arbetskraft och h*n kommer därmed vara så produktiv som möjligt, och behandlas bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar