torsdag 19 maj 2011

Privatisera polisen

När ordet privatiseringar nämns i media görs det sällan med positiva associationer. Men jag kommer här argumentera för att polisen borde privatiseras. Utgångspunkten är NV-staten och vet du inte vad som menas med den termen så rekommenderar jag att du läser inlägget Klassisk liberalism och NV-staten. Jag kommer till en början i stort följa Bryan Caplans föreläsning Less than the minimum: Rethinking the Night watchman state.

Att krympa NV-staten
Som Gustave de Molinari skrev redan 1849 i sin mycket läsvärda Produktionen av säkerhet så är det mycket märkligt att argumentera för marknadslösning av alla samhälleliga problem utom ett. Är verkligen säkerhet ett undantag från att konkurrens på en fri marknad är överlägset ett monopol*? Mitt svar är nej, ett monopol är aldrig bra. Detta märks när man börjar skala bort delar av NV-staten. Caplan argumenterar för att det visst går att minimera NV-staten. Tex varför måste polisen vara statlig? Alla planekonomier lider av kalkyleringsproblemet och detta inkluderar även polisiär verksamhet.  Vilka brott ska prioriteras? Ska det vara en polis per kvarter eller en personlig livvakt till var och en? Poängen är att staten inte kan allokera resurserna effektivt då det inte existerar någon prismekanism. Det skulle slösas med resurserna då myndigheter är kostnadsmaximerande; det existerar inget incitament att spara, det leder inte till högre lön, snarare tvärtom, myndigheten får lägre budget nästa år om de inte spenderade hela förra.

Innan vi börjar diskutera om polisen kan privatiseras helt och hållet är det värt att fråga sig om det är nödvändigt med ett statligt monopol eller om marknaden kan sköta åtminstone vissa delar av dem. Dvs vi undersöker frågan om partiell privatisering.

Privat polis idag
Vilka delar av polisen kan enkelt privatiseras? Innan vi frågar oss vad som är möjligt är det vettigt att kolla vad som redan existerar idag. Existerar det idag är det definitivt möjligt! Vilka polisiära, eller polisliknande, funktioner sköts av marknaden delvis redan idag? Polisens uppgift är att skydda befolkningen. Skulle de verkligen lyckas med detta uppdrag skulle inte säkerhetsvakter och privatdetektiver existera. Säkerhetsvakter är privata poliser. De bevakar och skyddar byggnader, köpcenter, affärer och bostadsområden mm. Redan idag är det fler säkerhetsvakter i USA än statliga poliser. Med andra ord är mer än hälften av polisen privat redan idag, vi tänker bara inte oftast på det på det sättet. Varför skulle det inte kunna vara större andel? 70%? 80%?

Som sagt, säkerhetsvakter existerar därför att det finns människor som efterfrågar mer säkerhet än vad staten tilldelar dem genom polisen. Hur ska man öka andelen privat säkerhet i samhället? Genom att helt enkelt låta staten göra mindre än vad den redan gör, tex inte patrullera i nybyggda områden. Vad skulle hända då? Securitas mf skulle ta över skyddet där såklart! Dessutom är det tänkbart att polisen inte skulle sköta vissa fall. Tex att statlig polis enbart sköter farliga fall eller liknande. Säkerhetsföretag sköter stöldfall, misshandelsfall mm. Detta skulle bara vara en utökning av vad vi redan har idag.

Privatdetektiver
Säkerhetsvakters jobb är till absolut största del att avskräcka och förhindra brott från att begås. Men när väl ett brott begåtts så måste det skötas av statlig polis? Icke! Även här är efterfrågan större än ransonen staten delar ut. När staten inte lägger ned tillräckliga resurser på en utredning, enligt kunden (offret), kan denne anlita privatdetektiver. Ett talande citat från Bruce L. Bensons bok To Serve and Protect s. 149 är följande, varför The American Banking Association anlitade privatdetektiver för att utredda brott begågna mot deras medlemmar:

"[I]t was necessary to employ private investigators because the public police and investigative forces were too busy to devote the amount of effort required by [banks]."

Benson skriver vidare att privatdetektiver ofta anlitas av företag för att utföra tjänster den statliga polisen inte utför. Även här skulle det inte vara otänkbart att polisen kan göra mindre än vad den redan gör, och därmed öppna upp för ännu fler privata undersökningar av privatdetektiver. Ett brott begås, förövaren spåras av privatdetektiver och grips av privat polis. Därefter skulle h*n dömmas i en privat domstol och kanske skickas till ett privat fängelse. Privatisering av domstolar och fängelser är vad kommande inlägg skall handla om och berörs inte mer här. [EDIT: dessa inlägg är nu skrivna; Privatisera domstolarna och Privatisera fängelserna.] För sakens skull så är domstolarna fortfarande helt statliga i detta scenario.

Vad kommer hända med de fattiga?
När man pratar om privatiseringar så är det nästan oundvikligt att frågan om hur de fattiga ska få tillgång till tjänst X man vill privatisera. Ofta blir man tvungen att säga saker som "välgörenhet". "priserna kommer gå ner pga konkurrens", "utan skatt får de fattiga mer pengar att röra sig med", "i ett fritt samhälle (dvs utan regleringar) är det en barnlek att skaffa ett jobb". Alla dessa argument är självklart applicerbara även i detta fall. Men det finns en ändring i hur vi tänker om hur en brottsling ska behandlas och tvingas göra efter en fällande dom, som skulle göra att även brott där offret är bland de allra fattigaste i samhället skulle klaras upp. Detta är att helt enkelt skifta fokus bort från straff av brottslingen till kompensation av offret. Utöver detta så är det i mina ögon en bra idé att göra som på medeltida Island och göra denna återbetalning till en äganderätt som offret kan sälja. David Friedman skriver:

"One obvious objection to a system of private enforcement is that the poor (or weak) would be defenseless. The Icelandic system dealt with this problem by giving the victim a property right -- the right to be reimbursed by the criminal -- and making that right transferable. The victim could turn over his case to someone else, either gratis or in return for a consideration. A man who did not have sufficient resources to prosecute a case or enforce a verdict could sell it to another who did and who expected to make a profit in both money and reputation by winning the case and collecting the fine. This meant that an attack on even the poorest victim could lead to eventual punishment."

Sammanfattning
Redan idag sköts en betydande del av det vi normalt anser vara polisiära tjänster av privata aktörer på marknaden. Säkerhetsvakter skyddar byggnader och patrullerar bostadsområden och privatdetektiver utreder fall den statliga polisen inte prioriterar. För att öka andelen privat polis räcker det med att den statliga polisen gör mindre än vad den redan gör. Tex inte rycka ut på, och inte heller utreda vissa sorts brott. Det senare kräver dock att rättsväsendet ändras från att primärt straffa brottslingen till att kompensera offret. Detta tillsammans med en överförbar äganderätt till denna kompensation skulle inte bara innebära att polisen skulle bli mer effektiv i samhället (pga konkurrens) utan även att de allra fattigaste skulle få bra rättsligt skydd, vilket de knappast kan sägas få idag.


* = Jag är medveten om att det finns minkar som inte är emot att man ska få konkurrera med staten, men som jag uppfattat det är de i minoritet. Se tex Carl Jakobssons inlägg om frågan.

####################### EDIT #######################
 • Svenska polisers vanligaste brott utanför tjänst är våld mot kvinnor. I dagens samhälle sparkas de inte och vi, kunderna, kan inte välja en annan leverantör av polisiära tjänster. Världen är galen! DN | AB 
 • DN skriver om att den svenska polisen kostar mer och mer och ändå inte rycker ut på larm om skottlossning. Man sköts ihjäl - polisen dröjde i över en timme. Offren larmar - men ingen kommer.
 • En majoritet av alla anmälningar mot poliser avskrivs utan utredning enligt DN. Tror ni ett privat företag så lättvindigt skulle ignorera alla klagomål de får? Självklart inte. Ett företag tjänar pengar på återkommande kunder och har därmed incitament att förbättra sig. 
 • DN följde polisen en dag och kollade ett år senare hur många av brotten som lösts. Svaret är knappt 5%. Uruselt. 
Carl Jakobsson har fortsatt utöka denna lista så jag hänvisar till honom för fler exempel på hur inkompetent den svenska polisen är.

  3 kommentarer:

  1. Ett speciellt sätt som kalkyleringsproblemet dyker upp för statlig polis är att polisen använder brottsstatistik för att avgöra hur mycket pengar olika distrikt eller avdelningar skall få. Så, det område där det begås flest brott får mest pengar. Detta verkar rimligt - man skall lägga pengarna där problemet är - men det har den oavsiktliga effekten att poliserna får incitament att låta brott ske! För, om inga brott begås, då får de inga pengar alls. I praktiken verkar det innebära att poliser sysslar mer med detektivarbete än med förebyggande arbete, än vad de troligtvis skulle gjort om polisen varit privat.

   "...vilket de knappast kan sägas få idag."

   Inte när inte ens en tredjedel av alla brott som anmäls klaras upp av polisen.

   SvaraRadera
  2. Jag håller helt och håller med. Visst behöver vi en Poliskår, men det Polisens skall erbjuda oss medborgare är beskydd och dispytlösning - inte vara någon dj*kla "storebror".

   Idag lägger man stora resurser på att t.ex dela ut böteslappar för att folk har pinkat på staden, druckit alkohol på allmän plats samt lyser folk i ögonen för att försöka sätta dit
   någon för "ringa narkotikabrott i form av eget bruk": Detta är inget som jag ( med flera andra, i guess ? ) får ut något utav.

   Vi behöver en organisation som tar tillvara på våra rättigheter och skyddar dem.

   Inte tvärt emot...

   // Drake Van Hallerdal

   SvaraRadera
  3. Intressant blogg. Helt orealistiska fantasier. Men intressant ändå.

   Men jag tror Von Anka glömt den viktigaste frågan av dem alla:

   Hur går det med rättsäkerheten? Om Din Privatiserade Poliskår får betalt efter uppklarningsprocenten, så finns det ett väldigt, väldigt kraftigt incitament för att få brottslingen fälld.

   Den tanken gillar inte jag i alla fall.

   Tack för ordet,
   Ordningspolisen

   SvaraRadera