onsdag 26 oktober 2011

Cannabisnoja

I pappersupplagan skriver GP idag om cannabis under rubriken "Liberal inställning till cannabis oroar". Bara rubriken i sig får varningsklockor att ringa och mycket riktigt är artikeln full av förvridningar och felaktigheter på gammalt känt manér. 

Jag kan dock börja med att säga att jag inte alls skriver om detta för att promota cannabis - jag såg helst att de substanser som betecknas som droger inte var begärliga för någon, av parktiska och ekonomiska skäl. Det vore dock naivt att tro att begär är nåt onaturligt som går att bli av med, speciellt genom att bara förbjuda det med lagstiftning = hot om våld. Det är en del av den mänskliga tillvaron att påverka sitt belöningssystem, varesig det är med mat, prestation, socialt umgänge, sex eller nåt annat. Jag uppmärksammar denna artikel främst för att jag blir förbannad när jag läser propaganda, speciellt när det är en patetisk reaktion mot att verkligheten slutligen hunnit ikapp lögnerna.

Åter till artikeln. Bland annat citerar dom en person som säger:
"Jag tror det är ganska vanligt att både alkohol och cannabis öppnar dörrarna till andra droger som är mycket farligare". 
Dessutom att:
"En majoritet av de cannabisrökande ungdomarna har haft någon slags bekymmer med polisen". 
Dessa två citat är exempel på den vanliga missuppfattningen att korrelation är kausalitet. Det är det samma som att påstå att svart hudfärg leder till brottslighet, bara för att svarta är överrepresenterade i brottstatistiken i t.ex. USA. Man måste bevisa kausaliteten i ett sådant påstående. 

Hela artikeln driver dessutom vanföreställningen att drogmissbruk bara är något man plötsligt hamnar i, man "trillar dit". Dom skiljer inte heller på bruk och missbruk:
"Vi möter ungdomar som missbrukat cannabis och som fått allvarliga problem. Effekterna kommer smygande i form av beroende..." 
Ett missbruk är redan ett allvarligt problem som implicerar ett beronde, det är som att säga att: "vi möter traumapatienter som fått allvarliga problem, effekterna kommer smygande i form av frakturer och inre blödningar". Det är en tautologi.    
   Den enda relevanta frågan i sammanhanget ställs heller aldrig, nämligen, varför de flesta klarar av att bruka, medan andra missbrukar. Detta gäller alla områden från tv-spel till heroin. Möjligheten att drogproblem och brott kan vara en manifestation av andra psykologiska problem med rot i familj och stat utreds eller vädras ens aldrig. När den mest uppenbara och relevanta frågan saknas i artikel efter artikel, är det ett säkert tecken på att det rör sig om propaganda och inte information. Nu när cannabis har blivit lite mer vanligt har den populära myten börjat luckras upp. Den om att alla som brukar cannabis: inte klarar av vardagen, blir retarderade, hamnar i kriminella kretsar, börjar begå stölder och våldsbrott, så småningom faller in i en permanent psykos och spärras in på psyket, tar livet av sig, osv.
   Det är just denna realisation och upplysning som propagandaivrarna är oroliga för och reaktionen har inte låtit vänta på sig. Nyligen lanserades en satsning på 50 miljoner för att bemöta den ökande användningen, och som alla som gått i grundskolan vet, satsas det redan en massa pengar på detta. Låt oss hoppas att det inte blir en kopia av USA:s "war on drugs" för då kommer problemen att förvärras, precis som vanligt när staten skall lösa problem den själv varit med och skapat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar