måndag 6 februari 2012

Skattekriget - staten mot folket


Det är tragiskt att det finns människor som anser att det är fel att försöka undkomma skatter, i.e. försöka undvika att bli rånade av staten. Jag har aldrig haft mycket för SR, då det är en skattefinansierad skitinstitution, men detta gör mig ändå lite förvånad; Skattekriget. Det som gör mig förvånad är inte själva åsikterna utan deras kursivering (jag understryker och fetar till istället) i följande stycke.
"Om det globala slaget om de smitande skatterna. Vad händer när allt fler länder vill ha tillbaka sina pengar från schweiziska banker och holdingbolag på Caymanöarna?"
De vill alltså understryka att de anser att det är statens pengar. I samma text nämner de det Orwellianska ordet "skattemoral". Är det moraliskt fel att inte betala skatt? Nej, verkligen inte. Tvärtom. Att vägra låta sig rånas är hedersvärt. Precis som Larken Rose säger i sitt mycket sevärda tal nedan så var skattebetalarna i Nazityskland allt annat än goda; de finansierade förtryck, krig och folkmord. Det var skattesmitare, polismördare och människosmugglare som var de goda; skattebetalare, poliser och tulltjänstemän de onda! Exakt somma moral gäller idag. Ju mer man skattesmiter desto mindre betalar man för krig i Afghanistan, kidnappning av droganvändare, utvisning av invandrare, övervakning av internet och allmänt statligt slöseri. Visst att en del av skattepengar går till bra saker, tex vård, skola och omsorg (även om jag anser att de borde skötas i privat regi). Genom att skattesmita så betalar man inte för detta heller (dock kan man ju skänka mer pengar till välgörenhet som har bra mycket högre verkansgrad än statlig välfärd, se Ankdammen - Privat välgörenhet vs. Välfärdsstaten). Men bara för att en rånare ger en del av pengarna han tog till välgörenhet så innebör inte det att det är omoraliskt att göra motstånd mot rånaren. Och samma argument kan användas mot skattesmitaren i Nazityskland. Den tyska staten skötte skola, vård och omsorg även där. Men de flesta skulle ändå anse att det var rätt att skattevägra.

I det SR kallar "skattekriget" så finns två sidor, folket och staten. En vinst för staten innebär en totalitär regim, med tvång, kontroll och ekonomisk stagnation. En vinst för folket innebär frihet, fred och välstånd. SR står på statens sida, jag står på folkets; var står du? Ett steg i att avskaffa staten är att sluta finansiera den. Tex vägra ta emot kvitto i resturanger!Här är del 2 och 3 av talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar