söndag 13 mars 2011

Varför i helvete lyder vi dem!?

Saxat från Grevad Lux; en kort video om hur otroligt sjukt det är att folket ens bryr sig om vad de som kallar sig staten säger, och ännu sjukare, faktiskt lyder dem.Att folk lyder staten skulle enklast kunna förklaras med att en enstaka individ kan inte stå emot dem, inte ens en ganska stor grupp individer. Dock skulle en anseelig bråkdel av befolkningen tillsammans stå emot dem. Analogt för passagerare i ett plan kapat av terrorister. Att ensam och obeväpnad angripa någon som bär kniv är i det närmaste dödfött. Men angriper tre personer eller fler någon som bär kniv så har han ingen chans. 

När väl en kritisk massa vägrar lyda staten så faller den. Hjälp till du med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar