tisdag 7 juni 2011

Om Stockholmsinitiativet och pseudovetenskap


Sitter och lyssnar på Maggie Thauersköld Crusells föreläsning på FreedomFest i Stockholm 14e maj. Jag har tidigare kritiserat att hon ens blev inbjuden till tillställningen då jag inte tycker att den frihetliga rörelsen ska beblanda sig med klimatskeptiker. Hon startade iaf bloggen The Climate Scam som numera har tagits över av Stockholmsinitiativet, men hon är fortfarande gästförfattare där. Stockholmsinitiativet blev 2010 utsedda till årets förvillare av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och är, i min mening, ingen grupp FreedomFest borde associera sig med.

Jag förstår varför liberala lekmän förkastar klimatforskares och politikers lösningar på klimatproblemen, men varför så många liberaler inte accepterar klimatforskningens slutsatser öht är något av en gåta. Artikeln The Science of Why We Don't Believe Science är värd att läsa. I den tas det upp forskning som visar på att människor tar till sig vetenskap (i områden de är lekmän) olika beroende på vilka åsikter om världen de redan har. Och jag kan själv komma på mig själv att ifrågasätta artiklar  jag läser om jag redan har en uppfattning i frågan. Praktexemplet jag kommer att tänka på är kristna som anser att jorden endast är 6000 år gammal. För att tro på detta så förnekar dom radiometrisk datering och geologi (och allmän relativitetsteori som används för att bestämma universums ålder). Radiometrisk datering bygger på exakt samma principer om hur naturen fungerar som används i kärnkraftverk och atombomber. Men jag tror inte att de tänker på det. På något sätt tror de att  "jorden är 4.5 miljarder år gammal"-teorin är separat från resten av vetenskapen. Dvs att det går att ifrågasätta jordens ålder och ändå kunna acceptera andra resultat. Men detta är naturligtvis ren galenskap! Liknande fel gör klimatskeptiker.

Olle Häggström (skribent på bloggen Uppsalainitiativet, som är ett direkt svar på Stockholmsinitiativet) skriver i sin artikel Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet att teorin om antropogen global uppvärmning (AGW) borde delas upp i två delar:

(a) Att av människan genererade utsläpp av koldioxid (och andra växthusgaser) tenderar att bidra till global uppvärmning på ett sätt som på sikt kan väntas få konsekvenser.
(b) Att dessa koldioxidutsläpp redan hunnit sätta sitt avtryck i jordens klimat genom att ha orsakat en stor del av den uppvärmning vi sett från mitten av 1900-talet och fram till idag.

Där han benämner (a) som en vetenskaplig teori, och (b) som hypotes. Han skriver vidare att fysiken och kemin bakom (a) är mycket välförstådd. Delteorierna i (a) "...är så väletablerade att det skulle krävas en vetenskaplig revolution av sensationella proportioner för att kullkasta någon av dem. Därmed kan slutsatsen (a) om att antropogena koldioxidutsläpp driver på global uppvärmning bortom rimlig tvivel slås fast.". Om hypotesen (b) däremot skriver han "...en allt starkare enighet om att så är fallet har kommit att formeras de senaste 10-15 åren. Att enigheten är förhållandevis ny ger måhända viss anledning att anta att den ännu inte är helt robust, och därmed att den lämnar ett rimligt utrymme för tvivel.". Med andra ord att mänskligheten kan påverka klimatet är fastställt, att vi redan gjort det är inte lika säkert. Dock tillägger han forskarna är väldigt överens även gällande (b). Hursomhelst så attackerar Stockholmsinitiativet (och en del liberaler) (a). Det är här kreationistvibbarna kommer in, och konspirationsteorierna. Visst att politiker är maktkåta och forskare vill ha anslag, men kan det inte vara så att det publiceras noll klimatskeptiska peer-reviewade artiklar därför att de helt enkelt har fel? Bemötande av väldigt mycket klimatskeptiska argument finns här och här.

Men nu har jag kommit lite långt bort från det jag egentligen ville skriva om. Det jag ville komma fram till är att fiendens fiende inte är vår vän. Jag hoppas innerligt att Maggie Thauersköld Crusell, eller någon annan från Stockholmsinitiativet, inte bjuds in i egenskap av klimatskeptiker till något frihetskonvent någonsin igen. Det är en sak att kritisera klimatpolitk, men att kritisera vedertagen vetenskap (och själv vara lekman på området) är bara löjligt.

Men men, jag avslutar inlägget med ett citat från artikeln The Science of Why We Don't Believe Science jag refererade till ovan, som alla egentligen borde tänka på:

"Given the power of our prior beliefs to skew how we respond to new information, one thing is becoming clear: If you want someone to accept new evidence, make sure to present it to them in a context that doesn't trigger a defensive, emotional reaction."

Vi måste lägga fram våra argument för frihet på sådant sätt att folk inte autamatiskt distanserar sig till oss. Men vi måste nog också erkänna att reaktionen många liberaler får till frågan om AGW är starkt emotionell och inte särskilt rationell. Skilj på klimatpolitik och klimatvetenskap. Politiken ska med rätta kritiseras och det är där krutet ska läggas. Men att som lekmän förkasta vedertagen vetenskap är som att be om att göras till åtlöje.

7 kommentarer:

 1. Hej Niclas!

  Kan inte du ta och motbevisa det Maggie säger i föreläsningen då, det där med isbjörnspopulationer och havsnivåhöjningar? Jag skulle även personligen tycka om att få förklarat det "onaturliga" i den koldioxidhalt vi har i atmosfären idag (370 ppm), när den var uppe på 1700 ppm under jura-perioden. Var det också människans fel?

  Och när du är klar med det, förklara det filosofiska problemet om varför människan som enda varelse på jorden ska förbjudas att påverka sin omgivning, när alla andra varelser på jorden gör det. Det är faktiskt så, att leva är att påverka sin omgivning. Att inte påverka sin omgivning är att vara död. Gjorde algerna som skapade vår atmosfär fel? De ändrade ju klimatet på jorden å det grövsta!

  Jag ser fram emot fler klimatskeptiker på frihetsträffarna framöver. De har varit närvarande på samtliga träffar jag närvarat på hittills :)

  Din liberale klimatskeptiker
  Calle Kabo

  SvaraRadera
 2. Jag återkommer med det! Jag är i slutfasen med att skriva klart mitt exjobb så det kanske dröjer nån vecka eller så.

  SvaraRadera
 3. Calle Kabo,

  bevis är väl något som används i domstolar för att i rättspolitisk ordning försöka få någon fälld eller friad!

  När det gäller vetenskapliga fakta, teorier och hypoteser så är det ju bara något som tills vidare är bekräftat eller inte...!

  SvaraRadera
 4. ... något som tills vidare är mer eller mindre bekräftat...

  SvaraRadera
 5. Uno,

  Jag förstår vad du menar. Och håller med till viss del, men inte helt. Någonstans går en gräns mellan vad som är objektivt sant och vad som är teser baserat på den kunskap vi besitter. Ett exempel på det förra skulle t.ex. kunna vara att jorden är rund. Ett exempel på det senare skulle t.ex. kunna vara att universum är oändligt stort.
  Det finns även matematiska bevis, något som inte har det minsta med domstolar att göra.

  Men ok, en mer korrekt uppmaning skulle vara att presentera indicier som oomkullrunkeligen visar på att det Maggie säger i sin föreläsning är felaktigt.

  SvaraRadera
 6. Man skiljer ju helt enkelt på bevis och belägg, om det är det ni menar. Bevis används inom t.ex. matematik och österrikisk ekonomi och belägg inom t.ex. medicin och naturvetenskap. Många använder ordet bevis i diskussioner om naturvetenskap där de egentligen borde använda uttrycket belägg. Proof och evidence heter de ju på engelska, där evidence blir belägg på svenska varför jag tror att många blir förvirrade.

  SvaraRadera
 7. För en anarkokapitalist i dagens värld borde den mest stressande frågan vara : Skall man tro på saker som propageras av stats-stödda pseudo-politiska forskning-institut?

  Oavsett om Maggie skulle ha fel eller inte, varför tror du att killarna på Hadley eller andra ställen som lever på hur mycket statsbidrag dom kan kräma ut skulle ha rätt? Man säger vad som behövs för att få mer statliga bidrag.

  Det finns en övertro på att forskning utförd i statens tjänst inte förvanskar resultaten p.g.a. någon "heder". Själv litar jag mindre på forskning finansierad av staten än forskning finansierad av någon som är intresserad av slutresultatet, oavsett vad det må vara.

  SvaraRadera